Tiến độ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BÌNH MINH GARDEN NGÀY 03/02/2020 TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BÌNH MINH GARDEN NGÀY 03/02/2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BÌNH MINH GARDEN NGÀY 03/02/2020

Tiến độ xây dựng dư án Bình Minh Garden ngày 20/08/2019 Tiến độ xây dựng dư án Bình Minh Garden ngày 20/08/2019

Tiến độ xây dựng dư án Bình Minh Garden ngày 20/08/2019
Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                0904.983.989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ