Pháp Lý

PHÁP LÝ DỰ ÁN BÌNH MINH GARDEN ĐỨC GIANG

1. Giấy phép xây dựng ==> Down về máy tính

 

2. Xác nhận nộp tiền thuế ==> Down về máy tính

tiền thuế bình minh garden

 

3. Quy hoạch 1/500 ==> Down về máy tính

4. Chủ trương đầu tư ==> Down về máy tính

Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                0904.983.989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ